13 oktober 2016 - ASYLSÖKANDE FRÅN JEMEN FÅR STANNA, OSÄKERT FÖR IRAKIER

Migrationsverket publicerar ett rättsligt ställningstagande om situationen i Jemen (SR 56/2016). Enligt Migrationsverket är våldet nu så utbrett att alla och envar behöver skydd och det finns inget internt flyktalternativ. Det individuella behovet ska ändå prövas för att avgöra om personen ska ha flyktingstatus. Utsatta grupper kan till exempel vara kvinnor, barn, journalister, MR-aktivister och anhängare av de stridande grupperingarna. Det kan även finnas skäl för uteslutande bland dem som tillhört en stridande part.

Det försämrade läget kan vara skäl för att få en ny prövning för personer som tidigare har fått avslag. Inga utvisningsbeslut fattas.

Den 15 november 2016 kommer även ett nytt rättsligt ställningstagande om Irak (SR 58/2016), beroende på det osäkra läget. Försiktighet anbefalls, särskilt vid bedömning av om någon kan få myndighetsskydd eller hänvisas till internflykt. Några provinser anses vara i väpnad konflikt, bland annat Bagdad, men på de flesta ställen inte så illa att var och en behöver skydd. Överallt utanför den kurdiska delen saknas myndighetsskydd för utsatta grupper, enligt Migrationsverket. Vilka som bedöms som särskilt utsatta och bör få flyktingstatus varierar i olika provinser. Men internflyktsalternativ kan vara aktuellt.

Många iraker som sökte asyl under 2015 har redan fått avslag. Flera tusen personer har lämnat Sverige innan de fått slutligt beslut i asylärendet. Av dem är irakier den största gruppen. Orsaker kan vara risken för avslag, långa väntetider och även att utsikterna till familjeåterförening i Sverige verkar vara små med den tillfälliga lagen.

Dagens Nyheter 28 augusti 2016: Rekordmånga ångrar sin asylansökan