6 november 2015 - ”ALLA OCH ENVAR” FRÅN SYRIEN BEHÖVER SKYDD

Migrationsverket publicerar ett nytt rättsligt ställningstagande om asylsökande från Syrien (SR 40/2015). Bedömningen är fortfarande att alla och envar löper en individuell risk tillräckligt allvarlig för att bedömas som alternativg skyddsbehövande. Men en individuell prövning ska ändå göras, dels för att utreda om personen verkligen kommer från Syrien eller har anknytning till något annat land så att ansökan ska avvisas, dels för att utreda om personen är personligen förföljd på grund av till exempel religion, etnicitet eller politisk uppfattning och ska ha flyktingstatus.

I ställningstagandet påpekas också att alla stridande parter kan ha begått brott som gör att de ska uteslutas från skyddsstatus. Detta behöver också utredas.