15 januari 2017 - ÅLDERSUPPSKRIVNINGAR UTAN UNDERLAG

Flera tusen barn som sökt asyl utan vårdnadshavare har under höstsäsongen 2016 skrivits upp i ålder trots att medicinska åldersbedömningar i stort sett inte utförts under den här perioden. Att döma av statistiken och en granskning från FARR i januari 2017 (numera avpublicerad till förmån för en större rapport från slutet av samma år) tillämpar Migrationsverket en ”vuxenpresumtion” som inte kräver bevisning. Ungdomar som inte har motbevis i form av id-handlingar som godkänns i Sverige bedöms som vuxna oavsett vilka omständigheter som pekar på att de faktiskt är barn. Förfaringssättet drabbar en stor andel av barnen med ursprung i Afghanistan, eftersom dessa vanligen inte har id-handlingar som godkänns i Sverige.

Pressmeddelande från ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar” 15 januari 2017: Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar

Se relevanta delar av rapporten från FARR, #vistårinteut och Barnrättsbyrån den 9 november 2017: Du har inte förmått göra din underårighet sannolik