30 november 2021 - AFGHANISTAN: ALLA KAN ANSÖKA OM NY PRÖVNING

Migrationsverket publicerar den 30 november 2021 ett nytt ställningstagande (RS089/2021) om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas. Verkställighetsstoppet och beslutsstoppet som gällt sedan talibanerna tog över makten hävs nu. Men samtidigt anses situationen i Afghanistan så förändrad att alla som har ett verkställbart utvisningsbeslut ska beviljas en ny prövning om de begär det. Enligt Migrationsverket har säkerhetsläget blivit bättre – det råder inte längre väpnad konflikt. Men inga uppehållstillstånd kommer att återkallas på grund av detta. Läget är för osäkert.

För de som har skyddsskäl gentemot sin hemtrakt bedömer Migrationsverket att det inte längre går att hänvisa till internflyktsalternativ. Alla överväganden om vilka som riskerar förföljelse eller andra allvarliga risker ansluter till vad EU:s asylbyrå EASO publicerat. De som mest entydigt anses riskera förföljelse är specifika grupper som personer kopplade till den förra regeringen eller till de utländska trupperna, religiösa ledare som stått upp mot talibanerna, journalister och människorättsaktivister med flera. För de flesta riskprofiler finns en rad andra faktorer att ta hänsyn till.