21 april 2022 - AFGHANISTAN: ALLA BEVILJAS INTE NY PRÖVNING

Migrationsverket uppdaterar 21 april 2022 det ställningstagande om Afghanistan som publicerades i samband med att beslutsstoppet hävdes i slutet av november 2021 (SR 089-2021, nu version 2). Båda versionerna bygger på riktlinjer från EU:s asylbyrå EUAA. Generellt gäller att Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget förbättrats sedan talibanerna tog makten.

Av den förra versionen av ställningstagandet framgick att alla med verkställbara utvisningsbeslut borde beviljas en ny prövning på grund av den ändrade situationen. I den nya versionen är detta utbytt mot att de som har asylskäl kopplade till talibanregimen ska få ny prövning. En nyhet är att frågan om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter berörs i ställningstagandet. Migrationsverket påpekar att det humanitära läget är mycket svårt efter decennier av konflikt, naturkatastrofer, långvarig fattigdom och maktövertagandet. Hälsotillstånd, anpassning till Sverige och barnets bästa ska vägas in. Men enligt Migrationsverket är situationen inte så allvarlig att alla har ömmande omständigheter enligt lagen. Familjens nätverk och möjlighet till försörjning behöver bedömas och särskilt barns situation.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos