Mars 2017 - RÄTTSMEDICINALVERKET BEDÖMER ÅLDER

Rättsmedicinalverket börjar utföra åldersbedömningar av barn som sökt asyl och som inte kan bevisa sin ålder. Bedömningen görs genom en röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Migrationsverket fattar fortfarande besluten men följer regelmässigt Rättsmedicinalverkets bedömning oavsett annat underlag. Att vetenskapliga metoder införs välkomnas av många men även denna ordning får snart kritik, dels för att metoden är oprövad och visar sig bygga på felaktiga statistiska beräkningar, dels att osäkerhet leder till ”fällande” bedömning. Detta förklaras med att uppdraget är att undvika att vuxna hamnar i boenden för barn (men alltså inte primärt att barn hamnar i boenden för vuxna).

Rättsmedicinalverket 30 maj 2017: De första medicinska åldersbedömningarna klara