KONSEKVENSER - 18-ÅRINGAR MÅSTE LÄMNA BOENDEN

Kommunerna är inte längre skyldiga att ta ansvar för unga asylsökande utan vårdnadshavare som fyllt 18. Trots att den statliga ersättningen till kommunerna för ungdomar upp till 21 fortfarande utgår (fram till 1 juli 2017), väljer de flesta kommuner att låta ungdomarna flytta ut vid 18-årsdagen. De ungdomar som placeras i vuxenboende på annan ort tvingas lämna skola, vuxenkontakter och kamrater. Flytten sker ofta oväntat och abrupt efter att ungdomen har skrivits upp i ålder av Migrationsverket. Förändringen uppmärksammas när konsekvenserna börjar märkas bland yrkesverksamma och stödorganisationer som möter barn utan vårdnadshavare.

Flera aktörer i Göteborg i GT 6 september 2016: Låt ensamkommande få stanna kvar på sina boenden

Matilda Brinck-Larsen i Göteborgs-Posten 13 september: Nya asylregler skickar barn i utanförskap