DEBATT - ”JAG HÄMTAR DIG OM TRE ÅR”

Det som diskuteras och kritiseras mest i den föreslagna tillfälliga lagen är hindren för familjeåterförening. Ett inslag är att anhöriga till alternativt skyddsbehövande (till exempel krigsflyktingar) över huvud taget inte ska få återförenas med familjemedlemmar i Sverige. Det drabbar till exempel de många syrierna, vars barn kommer att bli kvar i krigsområden eller transitländer. Lagförslaget försvaras med att lagen bara ska vara tillfällig, i tre år. Detta kommenterar Röda Korset i flera korta filmer, som sänds som reklamfilmer i TV.