Sammanfattning av publikation

Mostad & Tamsen, 2018

Error rates for unvalidated medical age assessment procedures

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: https://doi.org/10.1007/s00414-018-1916-3