Sammanfattning av publikation

Ottosson & Lundberg, 2013

‘People Out of Place’? Advocates’ Negotiations on Children’s Participation in the Asylum Application Process in Sweden

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: https://academic.oup.