Sammanfattning av publikation

Ghersetti & OdĂ©n, 2018 🔗

Flyktingkrisen 2015: mediernas bevakning och allmÀnhetens Äsikter

År: 2018

Typ av text: Forskningsrapport, del i projekt mellan Myndigheten för samhÀllsskydd och beredskap och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Publicerad av: Myndigheten för samhÀllsskydd och beredskap (MSB)

SprĂ„k: Svenska 

Författare: Marina Ghersetti & Thomas Odén

Antal sidor: 86

TillgĂ€nglig pĂ„: 

https://docplayer.se/103161634-Flyktingkrisen-mediernas-bevakning-och-allmanhetens-asikter-marina-ghersetti-tomas-oden.html

Vad texten handlar om 

En analys av mediebevakningen och allmĂ€nhetens Ă„sikter om “flyktingkrisen” under 2015-2016, som bygger pĂ„ material frĂ„n 2015, 2016 samt 2018. 

Viktigaste resultat

“InnehĂ„llsanalysen visar att nyhetsmediernas rapportering om flyktingfrĂ„gorna hösten 2015 var mycket omfattande. HĂ€ndelserna som de rapporterade om utspelade sig i huvudsak i Sverige, och tre dominerande Ă€mnen var flyktinginvandringens storlek, invandringens effekter pĂ„ samhĂ€llet samt flyktingarnas situation. Artiklarna var problemorienterade, men anslaget i huvudsak neutralt, dock med viss övervikt i tidningarna för material med ett positivt förhĂ„llningssĂ€tt till flyktingarna. Till detta bidrog en i huvudsak positiv bild i ledare, krönikor och debattartiklar.

  PĂ„ vĂ„ren minskade antalet inslag kraftigt, samtidigt som medieinnehĂ„llet blev nĂ„got mer flyktingvĂ€nligt, bland annat beroende pĂ„ publiceringen av ledare och debattartiklar som tog flyktigarnas parti gentemot den politiska Ă„tstramningen. Politiska krav pĂ„ ökat flyktingmottagande i andra lĂ€nder försköt hĂ€ndelsearenan frĂ„n Sverige till Europa och Turkiet. 

     EnkĂ€terna till allmĂ€nheten visar pĂ„ stort intresse för rapporteringen; ytterst fĂ„ sade sig varken ta del av nyhetsmedier eller sociala medier för att informera sig om flyktingfrĂ„gan. PĂ„ hösten var andelen som var nöjda med nyhetsmediernas rapportering betydligt större Ă€n andelen missnöjda. Detta Ă€ndrade sig den följande vĂ„ren dĂ„ andelarna nöjda och missnöjda var ungefĂ€r lika stora. 

     Parallellt med detta vĂ€xte missnöjet med regeringens politik. Redan hösten 2015 var det fler som föresprĂ„kade minskat mottagande Ă€n ökat, och den opinionen förstĂ€rktes ytterligare nĂ„got den följande vĂ„ren. Missnöjet med Migrationsverket ökade ocksĂ„â€ (s. 6). 

Perspektiv/teoretiska begrepp

Teorier som rör nyhetsvĂ€rdering och gestaltning, medieeffekter och medieförtroende. 

Metoden för studien

Analysen bygger pÄ tvÄ typer av undersökningsmaterial insamlade hösten 2+15 och vÄren 2016. Dels kvantitativa innehÄllsanalyser av 1 053 inslag i DN, Aftonbladet, Rapport och Dagens Eko publicerade under perioderna 10 oktober till 20 november 2016 samt 7 april och 18 maj 2018, dels webbenkÀter utsÀnda till 2 500 representativt utvalda respondenter (bestÄende av personer som ingÄr i Medborgarpanelen vid Göteborgs universitet) i slutet av oktober 2015 samt vÄren 2016 till de som svarade pÄ den första enkÀten.

Sammanfattad av: Alva Nissen