Sammanfattning av publikation

Herrman & Kullgren, 2018 🔗

“We are here now!” Mobilisering och sjĂ€lvorganisering bland flyktingar pĂ„ Restad GĂ„rd

År: 2018

Typ av text: Rapport, ett samverkansprojekt mellan Högskolan vĂ€st och Interkulturella rĂ„det i VĂ€stra Götalandsregionen, samt med ett antal aktiva personer i Support Group. 

Publicerad av: Högskolan i VÀst

SprÄk: Svenska

Författare: Margaretha Herrman & Carina Kullgren

Antal sidor: 128

TillgÀnglig pÄ: http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1259869/FULLTEXT02.pdf

Vad texten handlar om 

Studien fokuserar situationen för asylsökande pĂ„ flyktinganlĂ€ggningen Restad GĂ„rd utanför VĂ€nersborg (en av landet största), frĂ€mst den sjĂ€lvorganisering som en grupp flyktingar startade under beteckningen Support Group. “Syftet med studien var att undersöka hur sjĂ€lvorganisering bland asylsökande pĂ„ en asylanlĂ€ggning i VĂ€stsverige upplevdes inverka pĂ„ inkluderingsprocessen i det nya landet” (sammanfattning). Rapporten fokuserar perioden 2013-2017. Materialinsamling 2016-2018. 

Viktigaste resultat

“Studien visar att arbetet med sjĂ€lvorganiseringen har gjort skillnad för de asylsökandes situation pĂ„ flera sĂ€tt; de har skapat mĂ„nga aktiviteter pĂ„ asylanlĂ€ggningen vilket minskat risken för hĂ„glöshet, passivisering och psykisk ohĂ€lsa under den ofta lĂ„nga vĂ€ntetiden; möjligheter att förbereda och kvalificera sig för en inkluderingsprocess har förbĂ€ttrats; hittat former för att snabbt fĂ„ ut mĂ€nniskor i praktik och arbete; mĂ€nniskors identiteter, gemenskap och kontroll över den egna situationen har stĂ€rkts; bilden av flyktingar som passiva offer och hjĂ€lpmottagare har delvis utmanats; mĂ„nga goda samarbeten med övriga aktörer har etablerats och de har skapat en gemensam röst för gruppen med kraft att hĂ€vda deras egna behov och önskemĂ„l. 

     Samtidigt framkommer det att upplevda skillnader mellan grupper av asylsökande hindrar ibland möjligheten att nĂ„ alla asylsökande; de ofta har problem med att bli erkĂ€nda som jĂ€mbördig, kompetent och fullvĂ€rdig samarbetspartner dĂ„ förestĂ€llningar om ”den andre” som beroende, passiv och hjĂ€lpmottagande flykting dominerar och det tenderar att förvĂ€rras dĂ„ de av övriga aktörer upplevs som konkurrenter om de pengar som finns att söka för inkluderingsarbete” (sammanfattning). 

Perspektiv/teoretiska begrepp

Kapitalformer (Bourdieu). 

Metoden för studien

Kvalitativ multimetodisk ansats bestĂ„ende av semistrukturerade intervjuer (fokusgrupper samt individuella), med asylsökande som Ă€r eller varit aktiva inom Support Group, samt med representanter för frivilligorganisationer som engagerat sig pĂ„ Restad GĂ„rd, deltagande observationer, myndighetsdokument och andra skriftliga kĂ€llor, exempelvis artiklar ur lokalpressen, bloggposter och Facebook-inlĂ€gg. 

Sammanfattad av: Alva Nissen