Sammanfattning av publikation

Eastmond, 2010 🔗

GÀster i vÀlfÀrden? FörÀldraskap i asylprocessen

År: 2010

Typ av text: Bokkapitel, ingĂ„r i Mellan det förflutna och framtiden Andersson, Ascher, Björnberg & Eastmond 

Publicerad av: Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning

SprĂ„k: Svenska 

Författare: Marita Eastmond

Antal sidor: 23

TillgĂ€nglig pĂ„:   

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/Mellan%20det%20f%C3%B6rflutna%20och%20framtiden.pdf

Vad texten handlar om 

Artikeln fokuserar de utmaningar asylsökande förĂ€ldrar stĂ€lls inför under asylprocessen. Hur hanterar de sin förĂ€ldraroll under de premisser asylprocessen kĂ€nnetecknas av, hur ser de pĂ„ “barnets bĂ€sta” samt vĂ€rnar om detta, vad skulle kunna stödja dem i deras förĂ€ldraroll och dĂ€rmed Ă€ven frĂ€mja barnens vĂ€lbefinnande? Studien omfattar tio asylsökande familjer med ursprung i Balkan, Mellanöstern och Afghanistan. 

Viktigaste resultat

– “Förutom att ge barn skydd, var fostran och skapa en möjlig framtid, genom skola och utbildning, förĂ€ldrars primĂ€ra uppgift, om Ă€n med lite olika betoningar beroende av klassbakgrund och tidigare erfarenheter. Under asylprocessen kom dock uppfostran att spela en underordnad roll, oftast för att vissa regler tycktes vara tillfĂ€lligt satta ur spel under denna tid; i vissa fall var det för att grĂ€nsen mellan barn och vuxna blev diffus. En positiv erfarenhet för en del förĂ€ldrar var att de kunde lĂ€mna över viss auktoritet och ansvar till andra vuxna, i synnerhet lĂ€rare som de kĂ€nde förtroende för” (s. 93).

– “Att ge barn en fysiskt trygg miljö var ett starkt motiv att lĂ€mna hemlandet. Samtidigt levde vĂ„ldet och otryggheten vidare i en del barns inre vĂ€rld. FörĂ€ldrarna var samstĂ€mmiga nĂ€r det gĂ€ller barnens avsevĂ€rt förbĂ€ttrade vĂ€lbefinnande efter ankomst till Sverige och i synnerhet efter intrĂ€de i skolan; det fanns dock i flertalet familjer nĂ„got eller nĂ„gra barn som led av Ă„terkommande mardrömmar, svĂ„righeter att sova och rĂ€dsla för olika saker. Vad kunde de som förĂ€ldrar göra för sina barn i dessa situationer? Som svar pĂ„ min frĂ„ga om de kĂ€nde behov att prata med barnen om vad de varit med om, svarade flertalet nej 
 Deras sĂ€tt var istĂ€llet att vara fysiskt nĂ€ra, att lugna och trösta” (s. 94). 

– “Ett sĂ€tt att skydda barnen frĂ„n svĂ„ra minnen kan vara att inte pĂ„minna dem om det som varit. FörĂ€ldrarna försökte sĂ„ledes inte aktivt hantera barnens minnen av skrĂ€mmande upplevelser genom att ta initiativ till att tala med dem om det som hĂ€nt. De kunde se hur det gjorde barnen illa, ”de blir upprörda, oroliga av att tala om detta” FörĂ€ldrar kan ocksĂ„ kĂ€nna sig för osĂ€kra och utan distans till dessa hĂ€ndelser för att klara av sĂ„dana samtal” (s. 95).

– “FörĂ€ldrars fokus lĂ„g pĂ„ att stabilisera barnens situation i nuet dĂ€r fysisk nĂ€rhet och tröst syntes vara den sjĂ€lvklara responsen, snarare Ă€n att blicka tillbaka och ”prata”. Blicken var nog snarare riktad framĂ„t. En skyddande tystnad kunde Ă€ven vara förebyggande, som nĂ€r man inte invigde barn i förestĂ„ende svĂ„righeter 
 Att inte inviga barnen i planer pĂ„ flykt, risker för avvisning eller annat som berör dem speglar ocksĂ„ en syn pĂ„ förĂ€ldrarollen som den som hela ansvaret vilar pĂ„. Denna attityd – att förĂ€ldrarna alltid vet bĂ€st och inte inviger barnen i alla planer de har för familjen – Ă€r en del i trygghetsskapandet. FörĂ€ldraansvaret Ă€r omfattande och förvĂ€ntat av bĂ„de förĂ€ldrar och barn. Som asylsökande blir dĂ„ förmĂ„gan att vara förĂ€lder och ta ansvar en av de mest brĂ€nnande frĂ„gorna” (s. 95-96). 

– “Det djupaste problemet enligt förĂ€ldrarnas utsagor ligger, inte ovĂ€ntat, i deras beroendestĂ€llning och begrĂ€nsade kontroll över familjens situation. Flera uppgav behovet att skydda barnen frĂ„n de försakelser som de knappa omstĂ€ndigheterna krĂ€vde. Att vara beroende, framför allt att inte kunna försörja sina barn gav upphov till en kĂ€nsla av skam, Ă€ven om situationen kunde berĂ€ttigas som nĂ„got ”nödvĂ€ndigt men tillfĂ€lligt ont” (s. 96). 

– “FörĂ€ldrarnas osĂ€kerhet om huruvida de förstĂ„tt reglerna rĂ€tt, oro för att upplevas som ”krĂ€vande” av Migrationsverket, eller om de helt enkelt blivit utsatta för godtycke (andra familjer hade kanske lyckats bĂ€ttre) speglade en oklarhet inom myndigheten om hur extra resurser fördelas (se vidare Ottosson, denna skrift). Tvetydigheten kring sĂ€rskilda bidrag Ă€r ocksĂ„ ett bra exempel pĂ„ hur motstridiga principer mellan vĂ€lfĂ€rd och restriktivitet kom till uttryck i praktiken Det Ă€r sannolikt lĂ€tt att bli krĂ€nkt och kĂ€nna skam i en beroendesituation dĂ€r sĂ„ mycket upplevs ligga utanför egen kontroll. Till detta kommer kĂ€nslan att egen kunskapsbrist (sprĂ„k, asylprocess) begrĂ€nsar utrymmet att handla för familjens bĂ€sta. Inför sina barn vet man inte lĂ€ngre bĂ€st” (s. 97).

– Barn axlar förĂ€ldrars ansvar: “Som asylsökande tycktes mĂ„nga barn stĂ€lla lĂ€gre krav pĂ„ förĂ€ldrarna, inte minst genom att hĂ„lla tillbaka sina egna behov och önskningar; detta framskymtade mest i intervjuer med barnen sjĂ€lva och det Ă€r inte sĂ€kert att förĂ€ldrarna alltid uppmĂ€rksammar det” (s. 98). 

– “Att förstĂ„ regelverk och rutiner vad gĂ€ller mottagande och asylprövning uppfattades av asylsökande förĂ€ldrar i denna studie som angelĂ€get men lĂ„ngt ifrĂ„n enkelt. Det handlar givetvis om individers egna resurser, som utbildning, sprĂ„klig kompetens och sociala kontakter. Men det handlar ocksĂ„ om tillgĂ€nglighet och kvalitet pĂ„ sjĂ€lva informationen. De som behĂ€rskade engelska hade lĂ€ttare att inhĂ€mta information och göra sig förstĂ„dda, medan andra blev beroende av tolk; skillnaden Ă€r delvis en klassfrĂ„ga. Det som uppfattas av myndigheter som detaljer eller formsaker kan bli viktiga för den mottagande parten: Kallelser frĂ„n Migrationsverket till exempel angav sĂ€llan vad som skulle avhandlas pĂ„ mötet och gjorde det svĂ„rt för bĂ„de vuxna och barn att förbereda sig” (s. 103). 

– “VĂ„ra intryck och observationer vid möten i det lokala mottagandet Ă€r att bemötandet Ă€r respektfullt och tjĂ€nstvilligt (Ă€ven om forskarnas nĂ€rvaro sĂ€kerligen pĂ„verkat situationen). Dock var avgrĂ€nsningar inte alltid klart uttryckta och/eller uppfattades inte alltid av de asylsökande. Uttryck för vĂ€lvilja eller visst undvikande av svĂ„ra frĂ„gor som t ex avslag och Ă„tervĂ€ndande kunde hos en del asylsökande uppfattas som om möjligheterna var bĂ€ttre och förhandlingsutrymmet större Ă€n de egentligen var. Vid de samtal som dĂ€remot rörde dessa ”tunga” frĂ„gor föreföll distansen till de asylsökande öka; beslut och regelverk tydliggjordes och framhölls som tvingande, icke-förhandlingsbara, och bortom tjĂ€nstemannens kontroll. HĂ€r var det frĂ„gan om en tydligare maktutövning och en förskjutning i spĂ€nningsfĂ€ltet frĂ„n vĂ€lfĂ€rd och omsorg till restriktivitet och kontroll. I andra sammanhang reproduceras snarare dubbelheten i den lokala handlĂ€ggningen, sĂ„ att budskap och förhĂ„llningssĂ€tt hos handlĂ€ggare inte alltid blir entydiga och lĂ€tt kan uppfattas som godtyckliga” (s. 104). 

– “ För förĂ€ldrar i denna studie var drivkraften att ge barnen en möjlig framtid och förmĂ„gan att vara en god förĂ€lder handlade om just detta; att skapa ett nytt och sĂ€kert”hem” var den mest brĂ€nnande frĂ„gan för de vuxna i denna studie. Barnen sades utgöra asylprocessens mening, och hur denna process utföll var ocksĂ„ för mĂ„nga en prövning av deras moraliska halt som förĂ€lder. Asylprövningen och huruvida den upplevdes som rĂ€ttsĂ€ker hade störst betydelse för bĂ„de förĂ€ldrars och barns hĂ€lsa och vĂ€lbefinnande. Familjemedlemmarna föreföll ömsesidigt beroende av varandras nĂ€r det gĂ€llde vĂ€lbefinnandet: Medan barnen menade att de mĂ„r bra nĂ€r förĂ€ldrarna mĂ„r bra var det omvĂ€nda ocksĂ„ sant; familjemedlemmarna framstod som kommunicerande kĂ€rl i det relativt slutna system som dessa familjer utgjorde under tiden som asylsökande” (s. 106). 

Perspektiv/teoretiska begrepp

Analysen grundar sig i en uppfattning av mÀnniskor som sociala aktörer med förmÄga att handla medvetet (agens) för att förÀndra sina livsvillkor.

Metoden för studien

Djupintervjuer och samtal, men Àven en bredare etnografisk ansats som inkluderar observation: tre familjer har följts i deras kontakter med Migrationsverket och juridiska ombud.

Ev policy-rekommendationer

– “Introduktionen informerar nyanlĂ€nda vuxna om rĂ€ttigheter och skyldigheter inom ett antal omrĂ„den som Migrationsverket bedömer Ă€r av vikt för asylsökande, som boende, ekonomi, och asylprövning; Ă€ven representanter för samhĂ€llet i övrigt (fr a polis, sjukvĂ„rd, arbetsförmedling och frivilligorganisationer) beskriver sin verksamhet. FörĂ€ldrarnas egna prioriteter i denna fas tycktes dock fokusera pĂ„ asylprövning och möjligheten att arbeta (förutom barnens skolgĂ„ng). Organisation och pedagogiskt upplĂ€gg vid dessa tillfĂ€llen, med mĂ„nga teman och komprimerad information, gav lite utrymme till kommunikation bĂ„de inom och utanför den givna dagordningen. Ett barnperspektiv saknades nĂ€stan genomgĂ„ende, bĂ„de nĂ€r det gĂ€ller processens pĂ„verkan pĂ„ barn, och nĂ€r det gĂ€ller information riktad till barn. En frĂ„ga som Ă„terkom i vĂ„r studie rörde hur snart man kan vĂ€nta sig besked pĂ„ asylansökan. Introduktionen gav besked om en genomsnittlig vĂ€ntetid; och fördröjningar sades vara avhĂ€ngiga asylsökandes förmĂ„ga och vilja att styrka sin identitet. NĂ€r beskeden i verkligheten tog lĂ€ngre tid, skapade det hos förĂ€ldrarna osĂ€kerhet om varför -hade man förstĂ„tt rĂ€tt eller var man helt enkelt bortglömd i systemet? Ett enkelt underhandsbesked frĂ„n Migrationsverket torde kunna göra stor skillnad . Att utforma en effektiv Introduktion om sĂ„ komplicerade processer Ă€r en svĂ„r uppgift med de smĂ„ resurser som stĂ„r till buds för ansvariga handlĂ€ggare. En mer pedagogisk framstĂ€llning med nyttjande av moderna tekniker som Power point och annat visuellt material skulle dock enkelt kunna förbĂ€ttra förstĂ„elsen. Tidigare asylsökande skulle eventuellt kunna medverka pĂ„ olika sĂ€tt med sina erfarenheter. I vilket fall skulle en utvĂ€rdering av Introduktionen med hjĂ€lp av deltagare och tolkar kunna öka bĂ„de förstĂ„else och relevans” (s. 103-4). 

– Kontinuitet i handlĂ€ggning genom att varje familj har en viss bestĂ€md handlĂ€ggare. 

– “VĂ€rdet av muntliga förhandlingar var en huvudpoĂ€ng i den nya instans- och processordningen som inrĂ€ttades 2006 och möjligheten att komma till tals borde utgöra ett riktmĂ€rke i arbetet med asylsökande i olika delar av verksamheten. FrĂ„gan hur man kommer till tals, pĂ„ vems villkor, med vilka kunskaper om de kriterier som gĂ€ller för bedömningen av ens trovĂ€rdighet Ă€r betydligt svĂ„rare. Inte minst nĂ€r det gĂ€ller Ă„tervĂ€ndande Ă€r bĂ„de transparens och delaktighet av stor vikt. ÅtervĂ€ndande Ă€r ju oftast inte frivilligt Ă€ven om det ofta betecknas sĂ„. I detta skede Ă€r maktutövningen tydlig och ”reglering” snarare Ă€n ”omsorg” stĂ„r i förgrunden. NĂ€r Ă€renden överlĂ€mnas till Polisen för verkstĂ€llighet innebĂ€r det för dem som mĂ„ste Ă„tervĂ€nda att de har att förlita sig pĂ„ en myndighet som representerar en anonym och oförutsĂ€gbar makt, som dessutom av mĂ„nga associeras till vĂ„ld och tvĂ„ng snarare Ă€n förhandling och omsorg. Vid detta överlĂ€mnande pĂ„börjas dessutom en ny och oviss vĂ€ntetid dĂ€r det inte alltid Ă€r möjligt att fĂ„ klara besked om vilka reella möjligheter som ges till att pĂ„verka nĂ€r och hur Ă„terresan kan ske. Ovissheten begrĂ€nsar ocksĂ„ eventuella möjligheter att förbereda sin Ă„terkomst till ursprungslandet och bristen pĂ„ kontroll över situationen i detta lĂ€ge Ă€r sannolikt starkt pĂ„frestande. Rutiner kring Ă„tervĂ€ndande förefaller en svag lĂ€nk i asylprocessen och behöver ses över vad gĂ€ller transparens, rĂ€ttssĂ€kerhet och delaktighet för att underlĂ€tta för dem som mĂ„ste Ă„tervĂ€nda” (s. 105). 

– “Möjligheten till arbete under tiden som asylsökande var genomgĂ„ende en viktig frĂ„ga för förĂ€ldrarna i denna studie, ocksĂ„ för att ett arbete efter introduktionen av ”arbetslinjen” 2008 framstĂ€lldes som en viktig möjlighet för asylsökande att fĂ„ uppehĂ„llstillstĂ„nd i Sverige Ă€ven efter ett avslag som asylsökande. De stora hinder som i praktiken finns för detta, framför allt att uppfylla villkoren att finna en arbetsgivare villig att erbjuda en tillsvidareanstĂ€llning, innebĂ€r att reformen inte uppfattas som seriös av inblandade aktörer i mottagandet eller de asylsökande sjĂ€lva. Samtidigt aviserar staten ökat intresse för arbetskraftsinvandring, i synnerhet av tidsbegrĂ€nsat slag, genom s.k. cirkulĂ€r migration (Justitiedepartementet 2009). Mot bakgrund av detta borde redan gjorda reformer för asylsökande göras mer realistiska; möjligheten att vidare förstĂ€rka dessa bör ocksĂ„ undersökas vidare inom ramen för pĂ„gĂ„ende policyutveckling pĂ„ omrĂ„det” (s. 105). 

Sammanfattad av: Alva Nissen