Sammanfattning av publikation

Pacheco, Jonzon & Hurtig, 2016

Health assessments and the Right to Health in Seden Asylum seekers’ perspective

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1040494&dswid=-7307