Sammanfattning av publikation

Merenius & Sellgren Karlsson, 2020 🔗

Brott och brottutsatthet pÄ kollektiva asylboenden under 2018

År: 2020

Typ av text: Rapport 

Publicerad av: brÄ

SprÄk: Svenska

Författare: Sara Merenius & Monika Sellgren Karlsson

Sidor: 104

TillgÀnglig: https://bra.se/download/

Kort beskrivning av texten 

“I denna rapport kartlĂ€ggs de polisanmĂ€lda brott som begĂ„tts pĂ„ kollektiva asylboenden under 2018. Detta inbegriper bĂ„de brott som skett inom boendena och brott som riktats mot dem. FrĂ„gestĂ€llning­ arna belyser brottens karaktĂ€r, rĂ€ttsvĂ€sendets utmaningar i arbetet mot brott och brottsutsatthet pĂ„ asylboenden, samt vilka Ă„tgĂ€rder som kan utvecklas pĂ„ omrĂ„det.” (s. 7)

“MĂ„let för BrĂ„ med denna egeninitierade studie Ă€r att bidra med ett kunskapsunderlag till berörda myndigheters och rĂ€ttsvĂ€sendets arbete med att förebygga brott och brottsutsatthet pĂ„ och mot Sveriges kollektiva asylboenden.” (s. 7)

Viktigaste resultaten

“Misshandel, skadegörelse och narkotikabrott de tre vanligaste brotten.” (s. 8)

“Unga mĂ€n som bor pĂ„ asylboendet Ă€r i majoritet bland bĂ„de gĂ€rningspersoner och mĂ„lsĂ€gare.” (s. 9)

“Stor variation av anmĂ€lda brott per boende […] BrĂ„ har inte haft tillrĂ€ckliga data för att analysera mer komplexa sam­band som kan förklara brottsvariationen mellan de olika boendena, men en enklare analys visar att de största boendena i materialet överlag har högre brottsnivĂ„er.” (s. 9)

“Psykisk ohĂ€lsa och trĂ„ngboddhet nĂ„gra av riskfaktorerna för brott.” (p. 10)

“Stora mörkertal och svĂ„rupptĂ€ckta brott.” (s. 11)

“SprĂ„kförbistringar rĂ€ttsvĂ€sendets största utmaning. […]En av de största utmaningarna som intervjuade poliser och Ă„klagare vittnar om Ă€r de problem som kan uppstĂ„ nĂ€r asylsökande som Ă€r involverade i deras Ă€renden inte har hunnit lĂ€ra sig svenska och inte heller kan kommunicera pĂ„ engelska. ” (s. 12)

Metod

“För att besvara frĂ„gestĂ€llningarna anvĂ€ndes tre empiriska material: utdrag frĂ„n registret över anmĂ€lda brott, polisanmĂ€lningar och förundersökningsmaterial, samt intervjuer med yrkesverksamma. Sammanlagt analyserades 481 brottsanmĂ€lningar frĂ„n totalt 28 kollektiva asylboenden under 2018. Boendena varierar i storlek, frĂ„n tiotalet platser till nĂ€rmare tusen pĂ„ de största. Vid tiden för studien var majoriteten av de boende unga mĂ€n i ensamhushĂ„ll.” (s. 7)

Ev policy-rekommendationer

BrÄs förslag:

 • “Att större kollektiva asylboenden i möjligaste mĂ„n undviks till förmĂ„n för mindre boenden, eller att större boenden utformas med flera mindre enheter.” (s. 15)
 • “Att maxgrĂ€nsen för antalet personer som delar rum pĂ„ asyl­ boendena ses över.” (s. 15)
 • “Att bostadsrummen i största möjliga mĂ„n utformas för att inkludera kök och hygienutrymmen.” (s. 15)
 • “Att Migrationsverket ges möjlighet att öka nĂ€rvaron av personal pĂ„ boendena.” (s. 15)
 • “Att Migrationsverket ges möjlighet att förbĂ€ttra tillgĂ„ngen till stöd för psykisk ohĂ€lsa bland dem som bor pĂ„ kollektiva boenden.” (s. 15)
 • “Att lokala brottsförebyggande rĂ„d (eller motsvarande strateg­isk samverkansorganisation kring brottsförebyggande arbete) upprĂ€ttar lokala samverkansgrupper i de kommuner dĂ€r det finns ett upplevt behov av brottsförebyggande arbete kring kollektiva asylboenden.” (s. 16)
 • Att dessa lokala samverkansgrupper arbetar utifrĂ„n kunskaps­baserade brottsförebyggande metoder för att ta fram lokala problembilder och Ă„tgĂ€rder samt verkar för löpande informa­tionsutbyte.” (s. 16)
 • “Att lokalpolis genomför kartlĂ€ggningar av narkotikabrotten pĂ„ de asylboenden dĂ€r underrĂ€ttelser tyder pĂ„ problematik, för att kunna arbeta operativt mot brotten.” (s. 17)
 • “Att den organisation/myndighet som fĂ„r i uppdrag att genomföra samhĂ€llsorienteringen planerar upplĂ€gg och metoder utifrĂ„n de asylsökandes egna erfarenheter av under vilka former de bĂ€st kan tillgodogöra sig sĂ„dan information samt att informationsunderlag som tas fram kan anvĂ€ndas av och delas mellan flera myndigheter eller organisationer.” (s. 18)
 • “Att övervĂ€ganden görs för att sĂ€kerstĂ€lla att Ă€ven asyl­sökande kvinnor tar del av informationen.” (s. 18)
 • “Att en studie som tar ett större grepp om anvĂ€ndningen av tolkar framförallt i polisförhör utförs.” (s. 18)

Ev förslag för vidare granskning

“I framtida studier vĂ€lkomnar BrĂ„ ocksĂ„ att de asylsökandes perspektiv inkluderas, för att öka förstĂ„elsen för deras uppfattningar om otrygghet, riskfaktorer och viljan att polis­anmĂ€la brott.” (s. 13)

Sammanfattad av: Josefine Carlsson