Sammanfattning av publikation

Hamed & Bradby, 2017 🔗

Asylsökande barns hÀlsobehov i Sverige

År: 2017

Typ av text: Vetenskaplig artikel

Publicerad av: Socialmedicinsk tidskrift SprÄk: Svenska

Författare: Sarah Hamed & Hannah Bradby

Antal sidor: 10

TillgÀnglig pÄ: http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1607/1552

Vad texten handlar om 

Artikeln syftar till att beskriva och granska hur asylsökande barn uppfattar och bemöter sina hĂ€lsobehov och baseras pĂ„ en litteraturgranskning samt en granskning av vĂ€lfĂ€rdssystemets betydelse för asylsökande barns hĂ€lsobehov. Asylsökande barns egna röster och uppfattningar belyses. 

Viktigaste resultat

“Den begrĂ€nsade forskningen som finns betrĂ€ffande asylsökande barns och ensamkommande barns vĂ„rdbehov gör det svĂ„rt att dra nĂ„gra bestĂ€mda slutsatser om hur detta behov ser ut. Att dessa barns egna Ă„sikter och röster saknas i forskningen gör det Ă€nnu mer problematiskt att kunna planera  och  utvĂ€rdera  hĂ€lsobehovet för dessa barn. Dock vet vi att unga mĂ€nniskors behov och uppfattningar inte stĂ€mmer överens med vĂ„rdpersonals  framstĂ€llningar  eller  rutiner. HĂ€lsan  ses  om  holistisk  och  barns livssituation har en stor inverkan pĂ„ om de kĂ€nner sig hĂ€lsosamma eller ej. Unga mĂ€nniskor kĂ€nner att osĂ€kerheten, brist pĂ„ stöd och kontakt Ă€r avgörande för deras hĂ€lsa. VĂ€lfĂ€rdssystemet Ă€r familjecentrerat trots att barnens bĂ€sta Ă€r ett centralt begrepp. DĂ€rför Ă€r det svĂ„rare för barn med utlĂ€ndska asylsökande förĂ€ldrar samt ensamkommande barn att navigera i hĂ€lso-och sjukvĂ„rden samt tandvĂ„rden jĂ€mfört med andra barngrupper. Stödet  frĂ„n  den  gode  mannen  och socialarbetaren till asylsökande barn blir dĂ€rför viktigt men varierar och kommer sannolikt att pĂ„verka upptag av hĂ€lso-och sjukvĂ„rd samt tandvĂ„rd. Eftersom asylsökande barn inte kan skilja mellan förhören pĂ„ Migrationsverket och frĂ„gorna de fĂ„r frĂ„n vĂ„rdpersonal (dĂ„ de mĂ„ste berĂ€tta deras livshistoria), kan de kĂ€nna att frĂ„gor frĂ„n vĂ„rdpersonalen Ă€r hotande. Rapporten frĂ„n Barnombudsmannen utgör ett viktigt underlag för vidare forskning samt identifiering av problem/brister och eventuell diskriminering i implementering av de rĂ€ttigheter som dessa barn har. DĂ€rutöver saknas forskningsbelĂ€gg för hur hĂ€lso-och sjukvĂ„rd samt tandvĂ„rd kan planeras för en ung person som har blivit utvisad och som riskerar att bli gömd eller papperslös. Inte nog med det, ett ramverk för hur man lĂ„ngsiktigt bör planera vĂ„rden för asylsökande barn saknas, liksom ett system för uppföljning av deras behov efter att de blir vuxna” (s. 553). 

Metoden för studien

Inledningsvis sökningar efter engelska och svenska vetenskapliga artiklar rörande barn och ungdomar som har kommit i kontakt med vĂ€lfĂ€rden/socialtjĂ€nsten och barn som hade sökt asyl i Sverige och Storbritannien inom tidsramen 2005-2015  i  olika  databaser, dĂ€refter följdes citeringar upp och experter i omrĂ„det konsulterades för att hitta Ă€ndamĂ„lsenliga artiklar. Även grĂ„ litteratur inklideras, t ex rapporter frĂ„n ideella och icke-statliga organisationer. Sammanlagt granskades 908 artiklar. Fokus i artikeln Ă€r artiklar som belyser det svenska sammanhanget.

Ev förslag för vidare granskning

– “Rapporten frĂ„n Barnombudsmannen utgör ett viktigt underlag för vidare forskning samt identifiering av problem/brister och eventuell diskriminering i implementering av de rĂ€ttigheter som dessa barn har. DĂ€rutöver saknas forskningsbelĂ€gg för hur hĂ€lso-och sjukvĂ„rd samt tandvĂ„rd kan planeras för en ung person som har blivit utvisad och som riskerar att bli gömd eller papperslös” (s. 553). 

Sammanfattad av: Alva Nissen