Sammanfattning av publikation

Ekblad, 2009 🔗

Upplevd ohÀlsa hos vuxna asylsökande

År: 2009

Typ av text: Bokkapitel i Asylsökande i Sverige : ett rÀttssÀkert och vÀrdigt mottagande för barn och vuxna?

Publicerad av: Malmö universitet

SprÄk: Svenska

Författare: Solvig Ekblad

Antal sidor: 23

TillgÀnglig pÄ: https://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1405530/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Intervjustudie pĂ„ 108 asylsökande som har “som syfte att kartlĂ€gga samband mellan stress före och under asylprocessen och upplevd ohĂ€lsa under asyltiden. Avsikten Ă€r ocksĂ„ att jĂ€mföra resultat av studien med tidigare studier. Ett annat syfte Ă€r att belysa etiska utmaningar i forskning pĂ„ asylsökande.” (171-172)

Viktigaste resultat

“De asylsökande visar jĂ€mförbara siffror med andra studier nĂ€r det gĂ€ller erfarenhet av krig, men har högre siffror pĂ„ svĂ„ra traumatiska upplevelser före ankomst sĂ„som tortyr och sexuella övergrepp samt förlust av anhöriga. Att inte kĂ€nna sig isolerad och inte uppleva tidsspillan under vĂ€ntan pĂ„ asyl halverade risken för suicidala tankar. Traumatiska pĂ„frestningar före ankomst kom i bakgrunden för pĂ„frestningarna under asylprocessen. “ (170)

“De asylsökande som intervjuades upplevde de största pĂ„frestande situationerna efter ankomst i att vara orolig för sin familj eller andra anhöriga i sitt hemland eller nĂ„got annat land (86,1), följt av kĂ€nner sig isolerad och ensam (62,0), samt har svĂ„rt att kĂ€nna att tiden anvĂ€nds pĂ„ ett tillfredsstĂ€llande sĂ€tt i Sverige (55,6) (179)

“Drygt hĂ€lften (60,0), nĂ„got fler mĂ€n Ă€n kvinnor (61,4 respektive 58,3) upplevde sig ha dĂ„lig hĂ€lsa” (179)

Perspektiv/teoretiska begrepp

“HĂ€lsa Ă€r en mĂ€nsklig rĂ€ttighet. “ (174)

Efter Robert Mollica och WHO: “HĂ€lsa Ă€r ett personligt och socialt tillstĂ„nd av balans och vĂ€lbefinnande i vilket mĂ€nniskor kĂ€nner sig starka, visa och vĂ€rdefulla; dĂ€r deras olika kapaciteter och rytmer vĂ€rderas; dĂ€r de kan bestĂ€mma och vĂ€lja, uttrycka sig och röra sig i frihet (Lindencrona m.fl 2006:19).” (174)

Metoden för studien

“108 vuxna asylsökande under insamlingsperioden november 2007 – juni 2008. I undersökningen2 har ett skrĂ€ddarsytt frĂ„geformulĂ€r med huvudsakligen validerade och reliabla internationellt erkĂ€nda formulĂ€r anvĂ€nts.”

“59 mĂ€n respektive 49 kvinnor” (175)

Ev policy-rekommendationer

“ Slutsatserna av studien Ă€r att hĂ€lsofrĂ€mjande strategier bör introduceras och utvecklas frĂ„n Dag 1 i asylmottagandet pĂ„ olika nivĂ„er: (1) att tiden för asylprocessen minimeras, (2) att den asylsökande Ă€r i ett sammanhang, (3) att mottagningspersonal erbjuds kontinuerlig handledning, (4) att asylsökande fĂ„r av sjukvĂ„rdspersonal hĂ€lso- och sjukvĂ„rdsinformation och kunskap om risk- och skyddsfaktorer för upplevd ohĂ€lsa, (5) att kontinuerligt kvalitetssĂ€kra att varje nyanlĂ€nd erbjuds en gratis hĂ€lsoundersökning och hĂ€lsosamtal, att tiden utökas för genomförandet och efter behov, samt följs upp i samband med permanent uppehĂ„llstillstĂ„nd som grund för mĂ„l med introduktion, SFI (svenska för invandrare) praktik och arbete, samt (6) att det finns tillgĂ„ng för vĂ„rd efter behov och som Ă€r oberoende av juridisk status.” (170)

Sammanfattad av: Josefin Åström