Sammanfattning av publikation

Klamberg, 2013

Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: https://www.legal-tools.org/doc/d861ea/pdf/