Sammanfattning av publikation

SpĂ„ng, 2006 🔗

Europeisering av svensk invandringspolitik 

År: 2006

Typ av text: Working paper

Publicerad av:   Malmö University, International Migration and  Ethnic Relations (imer)

SprÄk: Svenska

Författare: Mikael SpÄng

Antal sidor: 55

TillgÀnglig pÄ: https://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1404779/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Texten Àr en genomgÄng av EU:s invandringspolitiska lagstiftning sedan mitten pÄ 90-talet nÀr Schengensamarbetet pÄbörjades till tiden för publikationen. Texten diskuterar denna lagstiftnings pÄverkan pÄ svensk lagstiftning och politik pÄ invandringsomrÄdet. Texten hanterar direktiv, förordningar och frÄgor som Schengen, Dublin, transportörsansvar, tillfÀlligt uppehÄllstillstÄnd vid massflykt, mÀnniskosmuggling- och handel, anhöriginvandring, mottagande och skyddsgrunder.

Viktigaste resultat

“utvecklingen av en gemensam invandringspolitik inom unionen har haft en varierande pĂ„verkan pĂ„ svensk lagstiftning och policy. I vissa fall kan man tala om en transformation av policy. Det gĂ€ller exempelvis Schengen och flera relaterade förĂ€ndringar, sĂ„som transportöransvar och regleringen av mĂ€nniskosmuggling. Dessa förĂ€ndringar har ocksĂ„ av mĂ„nga aktörer ansetts vara problematiska och lett till politiska kontroverser” (38)

“Carrier sanctions entail a new policy element and have been the single most controversial issue.” (52)

“Yet, these conflicts follow the domestic conflict line evident in immigration politics, and is centred around two separate “blocs”: on the one hand the Conservatives and Social Democrats, both of which have cooperated in most of the decisions concerning immigration over the past decade, and on the other, the Christian Democrats, Greens, Lefts and Liberals, all of which have criticised the policy changes for being too restrictive. This pattern developed in the late 1980s and early 1990s and contrasts with earlier consensus in matters relating to immigration. The two “blocs” also differ from the left-right divide that is so important to Swedish politics and the parties’ general stances regarding the EU.” (53)

“The fact that lines of domestic conflict play a very important role in the parties’ differing positions regarding specific EU measures leads to the conclusion that although Swedish immigration policy has become increasingly Europeanized, immigration politics have been less affected. “ (53)

Perspektiv/teoretiska begrepp

anpassningstryck

Metoden för studien

policyanalys

Sammanfattad av: Josefin Åström