Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

10. Förvar

Puthooparambil, 2016 🔗

Life in Immigration Detention Centers: an exploration of health of immigrant detainees in Sweden and thre other EU member states

Rodin, 2016 🔗

Biopolitics, border management and the frame of humanization of ’total institutions’: experiences and representations of Swedish immigrant detetion