KONSEKVENSER - AVSLAG OCH OMPLACERINGAR

Följden av en stor mängd åldersuppskrivningar av barn utan vårdnadshavare under höstsäsongen 2016 blir oväntade utvisningsbeslut eftersom en 18-åring kan utvisas utan ordnat mottagande. Ungdomen har rätt att överklaga och rätt att vara kvar i Sverige som asylsökande under tiden. Men en annan konsekvens är plötsliga omplaceringar, då den som blivit 18 ofta omedelbart måste lämna familjehem eller ungdomsboende. Om den unge hamnar i en annan kommun kan skolgången omintetgöras eftersom en asylsökande som fyllt 18 inte har rätt att komma in på en utbildning. (Senare kommer reglerna att ändras så att den unge som påbörjat en gymnasielinje får rätt att fortsätta studierna även i en ny kommun.) Nätverket ”Vi står inte ut men vi slutar inte kämpa” (#vistårinteut) har kartlagt vilka kommuner som låter ungdomarna bo kvar och vilka som kastar ut dem.

Den 18 februari håller #vistårinteut en första konferens. Ca 200 personer deltog vid mötet som hölls i Stockholm. Ensamkommande unga, familjehemsföräldrar, lärare, advokater med flera deltog med vittnesmål om hur de ensamkommande barnen behandlats och hur rörelsen ska kunna stödja varandra och påverka politiken. En aktuell fråga var åldersuppskrivningar och omplaceringar. Vid mötet meddelades per telefon ett beslut från Migrationsverkets generaldirektör att åldersuppskrivningar utan underlag ska stoppas i väntan på att nya metoder införs. Detta hälsades som en delseger.

Foto privat, från demonstration samma dag mot utvisningar till Afghanistan

15 januari 2017: Pressmeddelande från #vistårinteut

Joacim Eriksson, socialarbetare i Expressen 11 januari 2017: Deras åldersgissning är skamlig

TTela 14 januari 2017: Ska utvisas till land han inte minns

Sveriges Radio Halland 4 februari 2017: Uppskrivning av ålder polisanmäls