22 december 2017 - SYRIER SOM VARIT INKALLAD ÄR INTE KRIGSFÖRBRYTARE

Migrationsöverdomstolen tar den 22 december 2017 upp ett fall som rör en ung man från Syrien. Han hade varit inkallad i den syriska armén i en enhet som begick omfattande övergrepp på civila. Men han deserterade och flydde. Migrationsverket ansåg att det fanns ”synnerlig anledning att anta” att han hade gjort sig skyldig till krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Han uteslöts från skyddsstatus och fick ett utvisningsbeslut men samtidigt på grund av den nuvarande situationen i Syrien ett tillfälligt uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det inte är utrett och bevisat att mannen hade ett personligt ansvar. Mannen beviljas flyktingstatus, på grund av den risk han skulle löpa vid ett återvändande.

Migrationsverkets referat: Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 december 2017 i mål MIG 2017:29 (UM 8644-16), 2017-12-22