4 september 2018 - STYRT BOENDE FÖRESLÅS

Mottagandet för asylsökande har utretts i flera omgångar. En stor utredning presenterades i mars 2018. Där fanns exempelvis förslag om åtgärder för en mer meningsfull väntetid och att underlätta asylsökande barns skolgång. Väntetiderna skulle dock minskas främst genom att sökande tidigt i processen skulle delas upp i ett etablerings-spår och ett återvändande-spår. Den inledande utredningen och uppdelningen skulle ske i ankomstcenter där alla asylsökande skulle bo den första tiden. De som fått utvisningsbeslut skulle hänvisas till utresecenter.

Innan remisstiden gått ut lyfte regeringen ut en del av mottagandeutredningens förslag, det som gällde begränsning av möjligheten till eget boende, till exempel genom att bosättning i ett utsatt område skulle leda till indragen dagersättning. Detta förslag skulle i praktiken bli det som gick vidare till lagstiftning. Remisstiden förlängdes.

Läs mottagandeutredningens förslag från 28 mars 2018

Läs regeringens promemoria om ”ett socialt hållbart eget boende” från den 4 september 2018