1 juli 2016 - SNABBA AVSLAG FÖR LAGLIGT INRESTA

Personer som inte behöver visum för att befinna sig i Sverige eller har giltig visering kan efter denna lagändring åter avvisas med omedelbar verkställighet – alltså utan att få stanna för att överklaga – om de har sökt asyl och fått ett snabbt avslag på grund av att ansökan ansågs ogrundad. Så här har det varit tidigare också, men Migrationsöverdomstolen slog för en tid sedan fast att personer som vistas lagligt i Sverige inte får avvisas. Genom lagändringen får Migrationsverket rätt att ta beslut om avvisning innan viseringen eller den viseringsfria tiden löper ut.

Se riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut