KONSEKVENSER - SEKRETESSBROTT DRABBAR BARN

Att socialtjänsten tvingas lämna ut uppgifter om papperslösa personer till polisen får snabbt konsekvenser. Socialarbetare och lärare rapporterar om att föräldrar inte vågar låta barn gå till skolan. Forskare pekar på  att normaliteten i skolan är helt avgörande för barnens hälsa och lärarna vid Socialhögskolan kritiserar att utlänningslagen tillämpas i strid med barnkonventionen.

Bilden: SvT Skåne 30 november 2016: Gränspolisen jagar papperslösa barnfamiljer hos socialtjänsten

Psykolog Lina Lönnberg och professor Henry Ascher i Svenska Dagbladet 7 december 2016: ”Jakten på papperslösa är skrämmande”

Socialhögskolan 2 december 2016: Uttalande med anledning av polisens begäran av sekretessbelagda uppgifter av socialtjänsten i Malmö

Professor Henry Ascher i Göteborgs Fria 8 december 2016: Att lyda order är farligt