5 oktober 2016 - ÅTERTAGANDEAVTAL MED AFGHANISTAN

Ett bilateralt återtagandeavtal undertecknas med Afghanistan. Det innebär att tvångsutvisningar kan återupptas efter ett par års uppehåll. Avtalet bygger på en motsvarande överenskommelse mellan ett antal EU-länder och Afghanistan som slöts i samband med en givarkonferens.

Länk till avtalet på regeringens webbplats (pdf-fil)

Länk till avtalet på EU-nivå, från EU:s utrikessida: Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU