3 oktober 2019 - AFGHANISTAN: SKÄRPT KONFLIKT ÄNDRAR INTE PRAXIS

Migrationsverket publicerar den 3 oktober en ny rättslig kommentar (SR 29/2019) angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019. Första halvåret 2019 minskade antalet civila offer och hamnade på den lägsta nivån sedan 2012. Men därefter ökade antalet incidenter, bland annat med flyganfall mot mål i Helmand och Ghazni. Talibanrörelsen genomförde attacker i exempelvis Kabul, Kandahar och Ghazni med många civila offer som följd. Juli månad dödades eller skadades över 1500 civila på grund av konflikten, vilket var den högsta siffran för en enskild månad sedan maj 2017. Utöver detta har fredsförhandlingarna brutit samman. De mest drabbade provinserna är sådana som Migrationsverket redan bedömde ha ett svårt säkerhetsläge. Migrationsverket anser att det inte går att se sommarmånaderna som en trend ännu. Det går inte att säga ännu om konflikten under hela året drabbar fler civila än 2018 enligt Migrationsverket och därför ändras inte den rättsliga styrningen. Det innebär att utvisningarna kan fortsätta.